TRON STRAND tron.strand@bt.noOsloDen nye ordningen betyr også at det skal tas hensyn til både mors og fars inntekt. De nye reglene tar hensyn til hva det faktisk koster å ha barn.Barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim la i går frem regjeringens forslag til endring av reglene for betaling av barnebidrag. Fire regjeringer har jobbet med saken. Må vente i fire år Det var en tydelig fornøyd statsråd som kunne legge frem de nye reglene. Men hun ble forlegen da hun ble spurt om når de nye reglene kunne tre i kraft.- Rikstrygdeverket har opplyst at det vil ta fire år å få på plass dataløsninger som gjør det mulig å gjennomføre endringene. Jeg kan ikke overprøve dette, men fire år er lang tid, sa Bekkemellem Orheim. Fremmer likestillingen - Vi legger frem et tidsriktig og rettferdig regelverk. Det vil fremme likestilling ved at far blir stimulert til å ha samvær med barna. Vi kvinner har lenge bedt menn om å ta større ansvar for barn og husarbeid, sier Bekkemellem Orheim.- Begge foreldre bør bidra til forsørgelse av barna, etter økonomisk evne, mener Bekkemellem Orheim.Hun sier det nå er opp til Stortinget å vedta de nye reglene. Bekkemellem Orheim har åpenbart ikke tro på at det er mulig å finne særlig bedre løsninger enn det regjeringen presenterte i går:- Kommer det forslag til bedre løsninger, vil jeg være ydmyk og veldig lydhør, sier en mildt ironisk Bekkemellem Orheim. Fedre får bedre råd I dag beregnes barnebidraget som en prosentandel av bidragsyters inntekt. I fremtiden vil både mors og fars inntekt bli lagt til grunn. Statsråd Bekkemellem Orheim sier det har gjort inntrykk at mange fedre ikke har råd til mer samvær med barna fordi barnebidraget de betaler er så høyt. De har faktisk ikke råd til samvær fordi det innebærer kostnader, for eksempel til fritidsaktiviteter. Det vil nå bli endret. Skal dele på reiseutgiftene Ordningen med at det er bidragsyter som betaler for reise i forbindelse med samvær vil bli endret.I fremtiden skal mor og far dele denne utgiften, og andelen skal fastsettes på grunnlag av mors og fars inntekt.Regjeringen ønsker at flest mulig ordner bidragssakene selv. De ønsker at færre saker håndteres av det offentlige. Derfor innføres det et gebyr når det offentlige blir bedt om å fastsette bidraget. I går ble det antydet at gebyret kan bli på 6-700 kroner.Regjeringen har lagt ut på internett en egen bidragskalkulator som beregner ditt fremtidige barnebidrag. Den finner du på:www.barnebidrag.dep.no