RUNE CHRISTOPHERSEN

ARNE COLLIANDER

Politiet ble i forrige uke kontaktet av en person som hadde snakket med en engelsktalende mann på vei til Tysse. Tipset førte til håp om oppklaring av dødsfallet i Samnanger. Nå viser det seg at mannen lever i beste velgående i Sveits. Dermed er det fortsatt et mysterium hvem den døde er.

Politiet vil sørge for at det blir laget et tegning av mannen, og håper det vil føre til nye tips i saken.

Alle undersøkelser har hittil vært resultatløse. Politiet har gjennomsøkt terrenget både på oppsiden og nedsiden av fossen, rundt Eikedalsvatnet, og sjekket så å si samtlige hytter helt opp til Eikedalen. De har lett etter klær, parkerte biler eller gjenstander som kan stamme fra mannen, som trolig er rundt 60 år gammel.

— Så langt har letingen ikke gitt resultater, sier politioverbetjent Vidar Rolland ved Samnanger lensmannskontor. Tirsdag skal det letes på nytt i området.

Politiet har også tidligere fått henvendelser om navngitte personer, men disse er sjekket ut av saken.

— Vi har kontaktet HSD for å høre om bussjåførene kan ha observert noen som passer til beskrivelsen. Vi vet at det er en del eldre folk som tar bussen opp hit for å gå i fjellet. Henvendelsen førte ikke frem, sier Rolland.

Politiet vet ikke om mannen havnet i vannet ovenfor eller nedenfor fossen. De mener årsaken til at han var naken kan være at klærne er revet av skarpe steiner og vegetasjon langs elven.

— Vi har heller ingen holdepunkter for å si om mannen er norsk eller utenlandsk. Kort sagt holder vi alle muligheter åpne, sier Rolland.