Flere norske forskere står bak undersøkelsen som er basert på tall fra den andre store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) på midten av 1990-tallet. Over 60.000 kvinner og menn i alderen 20-89 år deltok. Forskernes konklusjon er nå klar. Den viser at forekomsten av angst og depresjon var høyest i gruppene med de laveste blodtrykksverdiene, skriver VG.

Tidligere har studier påvist en sammenheng mellom blodtrykk og psykiske problemer hos eldre, men inntil nylig har ingen visst om dette også gjelder for de øvrige aldersgruppene.

– Funnene er uavhengig av både kjønn og alder, og slik sett er dette et universelt fenomen. Heller ikke hjertekarsykdom, bruk av medisiner mot høyt blodtrykk eller mot depresjon, eller en rekke andre faktorer, kan forklare sammenhengen, sier stipendiat Bjørn Hildrum ved Sykehuset Namsos.

Det trengs mer forskning for å finne ut mer om hvorfor sammenhengen er slik, mener Hildrum. I en oppfølgende studie skal forskerne forsøke å finne ut om det er lavt blodtrykk som disponerer for angst og depresjon, eller om det er de psykiske problemene som fører til lavt blodtrykk.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er en av verdens største, og forskerne mener derfor dataene er basert på solid grunnlag.