En annonse med nøyaktig samme tekst som vist i faksimilen var bestilt i Levanger-Avisa til 11. august, samme dato som den stod på trykk i BT.

Svarbrevene fra kvinnen, som da brukte navnene «Berit», «Sandra» og «Tonje», hadde alle nøyaktig samme ordlyd som brevet 49-åringen i Bergen mottok.

Eneste forskjell var at kvinnen da skulle flytte til Trondheim, Steinkjer eller Verdal, alt etter hvor de kontaktsøkende trønderne befant seg. Brevene daterer seg helt tilbake til desember 1998.