— Vi skal stå for en gjenkjennelig politikk, med kamp for en forsvarlig klimapolitikk, ren mat, desentralisering av kapital, makt og bosetting som ramme, sa Sp-leder Odd Roger Enoksen etter landsstyremøte.

Støtte til alt

Ifølge Enoksen sluttet landsstyret fullt opp om ledelsen, saken og gjennomføringen av valgkampen.

— Ingen kom med kritikk av ledelsen, men landsstyret kom med konstruktive innspill om hva som kan gjøre bedre, sa han.

Partiet har i tillegg satt ned et utvalg som skal gå gjennom valgkampen og avgi sin innstilling i januar.

Sp må se i øynene at valgresultatet ikke gir forhåpninger om at partiet vil delta i, eller være grunnlag for noen regjering i de neste fire årene. Framover vil Sp derfor arbeide for å få til flertallsløsninger i saker partiet er opptatt av, i den grad de har mulighet for å få det til. Eneste lyspunkt for Sp er at til tross for begredelig 5,6 prosents oppslutning (-2,4 fra 1997), mister partiet bare én stortingsrepresentant.

Uenighet

Landsstyret var likevel ikke bare idyll. Det er uenighet om EU og om sentrumssamarbeidet. En del medlemmer av landsstyret stilte spørsmål ved om EU-saken burde vært kjørt fram i valgkampen. I lengre tid har det også vært diskutert om Sp burde ha sørget for å komme seg raskere unna "Bondeviks skygge" etter sentrumsregjeringens fall.

Nå skal partiet gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon; dårlig valgresultat og tap av den vippeposisjonen Sp har hatt de siste 36 årene i Stortinget. I første omgang må partiet innse at drømmen om regjeringsdeltagelse nå er ettertrykkelig knust.

— Regjeringsspørsmålet ligger nå i andres hender, i første rekke KrFs, sa Enoksen.

Han håper alle partier og ikke minst KrF, nå tar den tid som trengs for å finne ut om det er grunnlag for regjeringssamarbeid. Han mener det ikke er tvil om at en regjering der Høyre er med i, vil bety mer privatisering, sentralisering og mindre overføringer. Dermed blir det ikke enkle forhandlinger KrF skal føre, mener han.

Enoksen mener det ikke er tvil om at KrFs uoffisielle flørt med Høyre, svekket sentrumspartienes muligheter i valgkampen.

— Jeg mener det svekket sentrum at velgerne ikke visste hva slags regjering de ville få om de stemte på KrF eller Venstre, sa Odd Roger Enoksen.