En gutt og en jente sitter ikke lenger på pulten sin sammen med de andre. Onsdag ble de funnet døde sammen med foreldrene sine på Storhaug. Nå må lærerne fortelle om det ufattelige og svare så godt de kan på spørsmål som de kanskje ikke vet svaret på selv.

– Det viktigste er at ungene får sann, riktig, ærlig og etterrettelig informasjon av nære og trygge voksne, og det har vi heldigvis. Vi har voksne som er godt i stand til å ta vare på ungene, sier rektor Sven Bjelland til NTB.

Torsdag morgen ble alle ansatte samlet for å få mest mulig informasjon.

– De er innkalt til et morgenmøte der vi går igjennom hva vi skal si til elevene ute i klasserommene, og vi avklarer spørsmål de ansatte måtte ha, sier Bjelland.

Han erkjenner at dagen blir tung og krevende, både for voksne og barn. Men han føler seg likevel sikker på at saken vil bli håndtert på best mulig måte.

– Jeg kjenner stor trygghet i de ansatte og har et godt system hos kommunen i ryggen. Av politiet har vi fått vite det vi trenger, og det er at to av våre elever er rammet, sier Bjelland