Møtet kommer i stand etter et felles initiativ fra Bjørnøy og hennes irske kollega Dick Roche. I tillegg deltar miljøvernministerne fra Island og Østerrike.

THORP-anlegget i Sellafield ble stengt etter interne lekkasjer av høyradioaktivt avfall i 2005. I januar i år ga den britiske regjeringen grønt lys for gjenåpning av gjenvinningsanlegget. Beslutningen ble møtt med kraftige protester både fra Irland og de nordiske landene, som krever at anlegget stenges for godt.

Tekniske problemer

– Selv om den britiske regjeringen har gitt klarsignal til å gjenåpne anlegget, kan ikke det skje før til høsten, på grunn av fortsatte tekniske problemer.

Møtet i Dublin er derfor et ledd i arbeidet for å påvirke den britiske regjeringen til å omgjøre sin beslutning, sier seniorrådgiver Fredrik Theisen i Miljøverndepartementet til NTB.

Spredning av atomkraft

I tillegg til Sellafield-spørsmålet, skal de fire ministerne diskutere spredning av atomkraft generelt, etter at såkalt CO2-fri atomkraft ser ut til å ha fått ny vind i seilene på grunn av klimaendringene.

– Det er bekymring for en ny ekspansjon av kjernekraft uten at de grunnleggende problemene med lagring av avfall, ulykkesrisiko og faren for spredning av radioaktivt materiale er løst, sier Theisen.

Østerrike har ved gjentatte anledninger markert seg som en innbitt motstander av kjernekraft, mye på grunn av nærheten til gamle østeuropeiske atomkraftverk.

THORP-anlegget gjenvinner plutonium fra brukt atombrensel. Prosessen fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Det ligger i tilknytning til Sellafield-anlegget i Cumbria på kysten av Irskesjøen.

TIL DUBLIN: Sammen med andre miljøvernministre, skal Helen Bjørnøy (SV) samordne arbeidet mot gjenåpning av Sellafield-anlegget.
Falch, Knut