Skolebyråd i Bergen Filip Rygg (Krf) var i Ebeltoft i Danmark på ferie sammen med familien sin og et vennepar da nyheten om bombeangrepet kom.

— Jeg opplevde at det var vanskelig å tro på at det virkelig hendte. Norge har vært så beskyttet at dette opplevdes som helt uvirkelig, sier han til Bergens Tidende på telefon fra Oslo. Der har han tilbragt de siste dagene.

— Etter hvert tikket det også inn meldinger og telefoner om Utøya, en forferdlige tragedie. Vi endte med å sitte å se på Dansk TVs direkteoverføring av NRK. Det var sorg, sjokk og sinne om en hverandre, forteller han.

Brennende engasjerte

Rygg kjenner selv noen av de som mistet livet i terroraksjonen.

— Det var talentfulle, brennende engasjerte og flotte ungdommer.

Byråden har den siste uken hatt løpende kontakt med sine kolleger i Bergen.

— Dersom det hadde vært barn i våre skoler som mistet livet var planen å bryte ferien og reise hjem. I stedet har jeg fått være med på markeringene i Oslo og hatt god kontakt med vakthavende byråd og lederne i byrådsavdelingen for barnehage og skole.

Sørge for trygghet

Nå er arbeidet i gang med å forberede barnehage- og skoleledere til barna og ungdommene kommer tilbake fra skoleferien. Fylkesmennene og krisepsykologer gir løpende råd om hvordan tragedien skal håndteres ute i skolene og barnehagene.

— Det er en krevende, men viktig oppgave å sørge for trygghet hos barna. De trenger tid til å bearbeide bilder, inntrykk og den sorg mange små også føler på.

Samles før skolestart

10. august holder byrådet en felles samling for alle skole— og barnehageledere i Bergen.

— Vi har som kommune erfaring fra andre større hendelser, som skyteepisoden i Finland og tsunamien, men selvsagt ingenting som tilsvarer det som skjedde 22. juli.

Rygg forteller at foreldre har forskjellige synspunkter om hvor mye informasjon de minste barna skal få.

— Dette må vi være bevisste og respektere de foreldre som vil skjerme barna sine, sier KrF-byråden.