— I dag er det forholdsvis enkelt å avlytte telefoner. Utstyret finnes, derfor må vi gardere oss mot at graderte opplysninger lekker ut. De som allerede har tappet oss for gradert informasjon, vil neppe si det høyt, påpeker lederen for sikkerhetsstaben i Forsvarets overkommando, brigader Jan Erik Larsen.

Den nye telefonen skal i første rekke tilbys personer «som har med rikets sikkerhet å gjøre».

— Det betyr at telefonen vil være aktuell for ansatte i Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og andre deler av statsforvaltningen som håndterer sensitiv informasjon, sier Larsen.

NTB