Riksadvokaten mener at en fart på 92 km/t i 50-soner bør straffes med samfunnsstraff, og at det bør bli fengselsstraff dersom farten er over 96 km/t. På veistrekninger med fartsgrense 100 km/t vil samfunnsstraff være aktuelt ved hastigheter på mellom 155 og 164 km/t, mens 165 km/t eller mer vil innebære påstand om fengsel.

Kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk sier til NTB at hun mener samfunnsstraff burde brukes også ved lavere hastigheter, der man i dag bare straffes med bøter i tillegg til tap av førerkort. I 50-soner skjer dette ved 76 km/t.

Etter en dom i Høyesterett 20. april i år – og på grunnlag av flere andre høyesterettsdommer – har Riksadvokaten nylig laget «veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner». Formålet er blant annet å få en mer ensartet rettspraksis i slike saker.