— Det nordiske samarbeidet gjennom Nordisk Råd feirer i år sitt 50-årsjubileum, men fremdeles er ikke alle folk representert i dette fellesskapet, sier president Sven-Roald Nystø i Samisk parlamentarisk råd.

Allerede i 1966 søkte Nordisk Sameråd om å bli representert i Nordisk Råd. I løet av disse årene har de fått fem avslag.

— Samisk medlemskap vil være en videreføring av den fornyelsesprosessen som startet ved innlemmelsen av Grønland, Færøyene og Åland. Vi ber derfor de nordiske statene om å anerkjenne en fullverdig representasjon for det samiske folket, sier Nystø. (NTB)