Avtalen har blant annet sammenheng med at Skogeierforbundet og det finske selskapet har eierinteresser i Moelven Industrier.

Metsäliitto er indirekte eier i Moelven gjennom selskapet Finnforest, som tidligere i år kjøpte 57 prosent av aksjene i Moelven. Norges Skogeierforbund disponerer en tredel av aksjene i Moelven, etter at Finnforest overtok de 57 prosentene.

Metsäliitto er eid av finske skogeiere, og er morselskap til en rekke andre skogindustriselskaper i Finland og treforedlingsselskapet M-Real. Norges Skogeierforbund er organisasjonen til norske skogeiere og har ved siden av Moelven også store eierinteresser i Norske Skog.

Samarbeidsavtalen mellom Skogeierforbundet og Metsäliitto innebærer at det skal opprettes en samarbeidskomité som skal drøfte utviklingen, først og fremst utviklingen av den tremekaniske industrien i Norden. Komiteen vil også bli utvidet med representanter for svenske skogeiere.

— Avtalen åpner muligheten for å videreutbygge en sterk skogeiereid industri og utvikle det nordiske skogbruket, sier administrerende direktør Ivar Korsbakken i Norges Skogeierforbund.