— Vi har fått en vinn-vinn løsning, sier Magnus Aure. Han er daglig leder for selskapet Høgevarde AS, et utbyggingsområde ovenfor Flå i Hallingdal.

Høgevarde AS er eid av fem grunneiere som har lagt 25.000 mål vidder og fjell inn i det felles selskapet. Hvor hyttene og hvor friområdene blir plassert er bestemt av terrenget, ikke ut fra tanken om å spre utbyggingen på samtlige grunneiere.

- Slipper mitt og ditt

Aure mener alle vinner på å samarbeide: - Vi slipper å tenke mitt og ditt. I stedet for å slåss og krangle med hverandre, får vi et område som samlet sett er mye mer attraktivt, sier han.

Litt ekstragevinst ligger i potten for den som faktisk avgir en flik av egen eiendom. For hver hyttetomt som selges, får grunneier 50.000 kroner. Resten går i fellespotten. Snittprisen på hyttetomtene er 850.000 kroner.

Å være flere sammen var dessuten nødvendig for i det hele tatt å få utløst fjellområdene, så kostbart var det. Høgevarde AS har investert i ny vei til fjells, kraftlinje, vann og kloakk.

Høgevarde omfatter totalt 450 hytter - så langt. Flere kommer i neste rullering av kommunedelplanen. 70-80 hytter er ferdige eller under bygging.

Nå er tiden for å høste. Aksjeselskapet til de fem grunneierne hadde i 2005 21 millioner kroner i inntekter og et overskudd på 11 millioner.

Stølslagene samarbeider

På Golsfjellet er også grunneierne gått sammen, om ikke like forpliktende som på Høgevarde.

Utgangspunktet der er stølslagene, som hver for seg har inngått avtaler om å legge deler av salgsinntekten i en fellespott. 50.000 kroner pr. tomt blir fordelt til «hytteløse» grunneiere og en felleskonto for drift og opparbeiding av turløyper.

— Vi har fått til flotte utbyggingsområder, sier Guttorm Frøysok, en av grunneierne på Golsfjellet.

- Lære av feilene

Roar Strand, grunneier og lokalpolitiker på Geilo, råder nye hyttekommuner til å lære av feilene fra Geilo:

— Jeg ser at problemstillingen er den samme i mange hyttekommuner. Hyttene selges med argumenter om flotte friområder og oppkjørte løyper. Men vi som eier friområdene får ikke del i gevinstene.

Strand mener lokalpolitikerne bør tvinge utbyggerne til å dele når planene skal godkjennes politisk. De som ikke vil dele, får heller ikke godkjent planene.

På andre tidspunkt er lokalpolitikerne avhengig av velviljen til utbyggerne.

Som på Geilo, der ordføreren prøver både å få til avtaler med eksisterende utbyggere og tvinge på plass slike avtaler i nye hytteområder.

Erik Kaupang har fått flere henvendelser fra andre hyttekommuner som ser samme konflikten seile opp:

— Jeg har hele Fjell-Norge på tråden, sier Kaupang til Bergens Tidende.

KONFLIKT: Nye hyttedrømmer til salgs - omgitt av uberørt natur. På Geilo er det blitt konflikt mellom utbyggere og grunneiere som eier friområdene. Andre steder i Hallingdal har grunn-eiere valgt å samarbeide.
Aarekol, Marita