Det medler VG Nett

Forsvarsdepartementet (FD) har saksøkt admiral Atle Torbjørn Karlsvik for brudd på tjenestepliktene over en lengre periode.

I stevningen til Bergen tingrett lister FD opp en lang rekke saker hvor de mener Karlsvik har misbrukt Statens midler, totalt 800.000 kroner.

Saken kommer i tillegg til bedrageritiltalen mot Karlsvik, som er tiltalt for bedrageri av 63.000 kroner. Bedrageriet blir ansett som grovt, fordi statsadvokaten mener Karlsvik har misbrukt stillingen sin

Karlsvik har vært etterforsket for flere avsløringer av økonomisk mislighold og ureglementert bruk av Forsvarets midler i perioden 2001 til 2005, mens han var sjef for Sjøkrigsskolen i Bergen.