• Breivik hadde full oversikt over dette spillet, kanskje mer enn assistentlegen, forklarer sakkyndig.

Etter lunsjpausen ville aktor Inga Bejer Engh vite hvordan de sakkyndige ser på Breiviks sabbatsår og martyrdomsgave, da tiltalte i 2006 trakk seg tilbake til gutterommet og spilte dataspill omtrent på fulltid i ett års tid.

— Dere mener det var en viljestyrt tilbaketrekning, spurte Engh.

Agnar Aspaas svarte at Breivik nok har vært mer hektet på spill enn de først hadde fått med seg, og viste til vitnemål i retten og en dagbokaktig nedtegnelse om at han «ble trukket inn i dette».

— Det var noe mer spillelidenskap enn vi hadde tenkt, sa Aspaas.

«Hvorfor ble han spillegal?»

— Hvordan blir man spillegal? Er det et komplisert valg eller noe annet som gjør at dette oppstår, spurte Engh.

— Jeg må si at jeg ikke er noen spesialist på spillegalskap, svarte Aspaas.

— Har dere noen tanker om at man mister livsgnisten og blir mer stille?

— Man blir jo blek av å sitte inne hele dagen og ikke gå ut i frisk luft.

Engh viste til at Breivik selv forklarer at året med spilling var et bevisst valg, at han med viten og vilje fjernet seg fra venner og omgangskrets for å spille kontinuerlig.

— Har du noen tanker om hvilke mekanismer som ligger bak at en tidligere sosialt fungerende person gjør dette, spurte Engh.

Tørrissen viste til vitneutsagn om at Breivik har spilt litt nå og da også før den såkalte tilbaketrekningen i 2006.

Spurte assistentlegen

World of Warcraft kom vel i 2005, og han har spilt andre spill før, men ikke i den grad. Jeg antar at han fattet en sterk interesse for dette spillet. Jeg vet ikke om det har vært en gradvis overgang eller en brå overgang. Det har vært en overgang fra den vanlige sosiale konteksten, til en annen kontekst, som er vanskelig å forstå, sa Tørrissen.

Tørrissen sier han forhørte seg med en ung assistentlege på kontoret som spiller en god del spill.

— Han satte meg inn i denne verdenen med World of Warcraft, og så gikk jeg til Breivik og hørte om han hadde en tilsvarende historie. Og Breivik hadde full oversikt over alle komponenter i dette spillet, kanskje mer enn assistentlegen, sa Tørrissen.

Da brøt kollega Aspaas inn:

— Kanskje jeg skulle legge til at vi som psykiatere ikke har verktøy til å svare på alle menneskelige valg om hvorfor folk gjorde som de gjorde.

— Det er bare vi som tror det, sa Engh, til latter fra salen.

Tolker det ikke psykotisk

Statsadvokat Svein Holden presset de sakkyndige på spørsmålet om Knights Templar. Han ville vite om organisasjonens eksistens har betydning for om Breivik lider av vrangforestillinger, slik de første sakkyndige mener, eller ikke.

— Det er flere muligheter. Den ene er at han innbiller seg det, den andre er at han lyver. Det har ikke vi kompetanse til å si noe om, svarte Aspaas.

— Hva hvis han innbiller seg det, spurte Holden.

— Om han har funnet på det, eller om han har innbilt seg det ... det kan ikke vi si. Vi kan ikke komme med undersøkelser som viser at noe ikke er til stede, sa Aspaas.

De sakkyndige gjentok flere ganger at de, uavhengig av om Breivik lyver eller innbiller seg dette, ikke ser psykotiske og paranodie trekk ved det.

— For oss fremstår det ikke med noen psykotisk kvalitet, sa Tørrissen.

Ville ikke moderert seg

Kollega Agnar Aspaas understreket at Breiviks vilje til å moderere seg ikke passer inn i et psykotisk bilde.

— Når han konfronteres med denne kjempekonstruksjonen Knights Templar, så skrumper den inn. En grandios vrangforestilling vil vanligvis ikke gjøre dette - i alle fall ikke over lengre tid, sa Aspaas.

Da Engh spurte hvordan de så på Husby og Sørheims vurdering, at kjernen i Breiviks vrangforestilling er hans egen rolle og rett til å drepe, svarte Aspaas:

— Vi kjenner ikke igjen det påstått psykotiske elementet, at det å drepe skal være pålagt ham.

WORLD OF WARCRAFT: Aktoratet la frem dette bildet av Breiviks avatar i spillet under rettssakens første uke.