Gjennomsnittet gir partiet en oppslutning på 26,6 prosent.

Dette er en tilbakegang på 3,1 prosentpoeng i forhold til augustmålingene og en tilbakegang på 6,1 prosentpoeng i forhold til stortingsvalget i 2005.

Valgforsker Bernt Aardal beregner på sine hjemmesider både gjennomsnittet av åtte målinger og antall stortingsrepresentanter dersom målingene hadde vært valg.

Dersom septembergjennomsnittet hadde vært valgresultat, ville Ap mistet 13 mandater og kommet inn på Stortinget med 48 representanter.

Frp størst

Fremskrittspartiet har overtatt rollen som Norges største parti. De åtte målingene i september gir Frp en oppslutning på 29,5 prosent, en framgang på 0,9 prosentpoeng. Valgresultatet til Frp var 22,1 prosent og 38 mandater. Med 29,5 prosent får partiet 52 representanter.

Høyre seilte også i medvind i september. Partiet oppnådde et gjennomsnitt på 16,6 prosent (+1,7 prosentpoeng) i forhold til augustgjennomsnittet. I forhold til valgresultatet på 14,1 prosent er framgangen 2,5 prosentpoeng. Ved valget fikk Høyre 23 stortingsrepresentanter. Septembermålingene ville gitt partiet 28. Frp og H mangler dermed fem mandater for å sikre seg flertall i Stortinget når septembermålingene legges til grunn.

Regjeringspartier tilbake

Septembergjennomsnittet gir også tilbakegang for regjeringspartiene Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

SV oppnår et gjennomsnitt på 7,8 prosent mot 8,6 prosent i august. Valgresultatet var 8,8 prosent og 15 representanter. Septemberresultatet ville gitt 13 mandater.

Sp oppnår 5,6 prosent i september mot 5,3 i august. Ved valget fikk Sp 6,5 prosent og 11 representanter. Målingene ett år etter valget gir partiet ni plasser.

Til sammen ville de tre regjeringspartiene tapt 17 mandater dersom septembergjennomsnittet hadde vært valgresultat, og kommet inn med 70 representanter.

V og KrF på det jevne

Kristelig Folkeparti får et gjennomsnitt i september på 6,1 prosent, -0,4 prosentpoeng i forhold til august og -0,7 i forhold til valgresultatet. September gir 10 mandater mot 11 i dagens storting.

Venstres septembergjennomsnitt er på 4,5 prosent mot 4,4 prosent i august og 5,9 prosent ved valget. Partiet har 10 representanter på Stortinget i dag. Septembermålingene ville ha redusert antallet til 7.