Fire av 10 byråkrater sier dessuten at de selv kjenner til klare eksempler på at informasjon er blitt hemmeligholdt uten hjemmel i offentlighetsloven. Blant byråkratene som mener at det drives med lovstridig hemmelighold i forvaltningen, understreker halvparten at det forekommer svært sjelden.

Dette er første gangen at en spørreundersøkelse gjennomføres for å kartlegge slik forhold i statsforvaltningen, melder Aftenposten.

Bruk av e-post i den interne saksbehandlingen i departementene gjør at færre saker journalføres. Fra 1997 til 2000 er tallet på journalførte dokumenter i statsadministrasjonen i regjeringskvartalet redusert med 200.000 saker — en nedgang på vel 26 prosent. Undersøkelsen viser at ni av 17 departementer sjelden eller aldri journalfører dokumenter som sendes mellom ulike avdelinger i departementene.

(NTB)