Konklusjonen kommisjonen er kommet til, er at det ikke foreligger nye bevis eller andre omstendigheter som synes egnet til å frifinne Torgersen.

Kommisjonen har vurdert det samlede bevismaterialet og lagt særlig vekt på tre forhold. Det første er om det foreligger nye bevis siden forrige gang Høyesterett avviste begjæringen om gjenopptakelse.

Det andre er om det foreligger nye forhold som gjør det meget tvilsomt om dommen er riktig. Også her kommer kommisjonen til det resultat at det ikke foreligger slike forhold.

For det tredje har kommisjonen vurdert om polititjenestemenn eller andre innenfor påtalemyndigheten har gjort seg skyldige i straffbare forhold eller om noen har avgitt falsk forklaring.

Fredrik Fasting Torgersen ble i 1958 dømt for å ha tatt livet av 16 år gamle Rigmor Johansen i en kjeller i Skippergata 6B i Oslo året før. Han ble løslatt i 1974, og han har hele tiden hevdet sin uskyld.

Torgersen har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, senest med avslag i Høyesterett i 2001.

Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse fredag innebærer at drapsdømte Torgersen ikke får en ny og siste mulighet til å bli renvasket.

Men Torgersen gir ikke opp

IKKE NY SAK: Fredrik Fasting Torgersen får ikke saken opp igjen.