Spionsaken mot Arne Treholt blir ikke gjenåpnet. Det kunngjorde Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker under en pressekonferanse torsdag.

— Det er ikke grunnlag for bevisjuks og ikke grunnlag for å gjenåpne saken. Vi har ikke funnet holdepunkter for at det er fabrikkert bevis og fremmet falske forklaringer, sa kommisjonens leder Helen Sæter under pressekonferansen.

— De mange avhør kommisjonen har gjennomført gir et samlet bilde av at de aktuelle ransakingene ble gjennomført, og bildene tatt, slik de aktuelle polititjenestemennene har forklart. Det foreligger samtidig korrespondanse om funn som ble gjort under ransakingen, sa Sæter.

Les et sammendrag av kommisjonens avgjørelse her

Fjerde nederlag

Gjennoptakelseskommisjonen har gjennomført 31 avhør av 29 vitne i løpet av de månedene de har jobbet med saken.

— Det er kun ett vitne som har støttet påstandene om bevisjuks. Han har ikke kunnet gi faktiske opplysninger som kunne støtte anklagene om bevisjuks, og har ikke sett juksing selv, sa Sæter.

Sæter innrømmet at det hadde vært store diskusjoner innad i kommisjonen i prosessen. Avgjørelsen er imidlertid enstemmig.

Fjerde nederlag

Gjennoptakelseskommisjonen har gjennomført 31 avhør av 29 vitne i løpet av de månedene de har jobbet med saken.

— Det er kun ett vitne som har støttet påstandene om bevisjuks. Han har ikke kunnet gi faktiske opplysninger som kunne støtte anklagene om bevisjuks, og har ikke sett juksing selv, sa Sæter.

Sæter innrømmet at det hadde vært store diskusjoner innad i kommisjonen i prosessen. Avgjørelsen er imidlertid enstemmig.

Dermed gikk Treholt på sitt fjerde nederlag av fire forsøk på å få saken sin gjenopptatt.

Måtte tåle kritikk

Bakgrunnen for denne foreløpig siste gjennomgangen var påstander fremsatt i boken «Forfalskningen». Her kom det frem påstander om at POT hadde forfalsket bevis i straffesaken mot Arne Treholt. Bilder trykket i boka skal dokumentere at noen trikset med den kofferten der det ble funnet penger som skal ha vært betaling for spionasje.

To av tre rapporter om pengebeviset som kommisjonen har basert seg på, tar avstand fra påstandene om bevisjuks. Den tredje, britiske rapporten, underbygger derimot påstandene i boken.

Kommisjonsleder Sæter måtte under pressekonferansen tåle mange krasse spørsmål om hvorfor denne rapporten tilsynelatende er tillagt mindre vekt enn de to øvrige.

- Har du snudd alle stener? spurte en journalist.

— Vi mener det, ja, sa Sæter.

Rakk ikke komme hjem

Det har gått nesten 26 år siden Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen. Selv har han hele veien benektet at han er den storspionen han ble framstilt som under rettsprosessen

Treholt rakk selv ikke å komme tilbake til Oslo fra Kypros før kommisjonen offentliggjorde beslutningen. hans advokat Harald Stabell forsøkte derfor å få avgjørelsen utsatt, men uten hell.

Si din mening i kommentarfeltet under!