— Det er jo avsetninger fra dinosaurenes tid vi lever av.

— Jeg har en identitetskrise. Jeg føler meg mer og mer hjemme i Unge Høyre.

— Jeg melder meg også inn i Unge Høyre.

— Vi har nesten ikke veier på Vestlandet.

— E 39 er Norges viktigste næringsvei.

-....vent, vent. Du skal heller få litt lenger taletid.

— Det virker kanskje urimelig at jeg som aldri har gjort et dagsverk i hele mitt liv skal gi et råd om verdiskapning.

— I valget mellom å høre opera og Eminem, ville jeg nok foretrekke Eminem.