Om 15 år sitter jeg i hvert fall i Spania og betrakter norsk politikk på avstand.

Partiformann Carl I. Hagen snakket om politiske drømmer.

I Norge bygges det flere bomstasjoner enn det bygges eneboliger.

Stortingsrepresentant Kenneth Sven d sen

Det er ikke verdig vårt rike land at 60 prosent av de fødende tvinges ut på veier som knapt har vært asfaltert siden tyskernes tid.

Bjørn Larsen, Nordland

Vi har en partiformann som har ført oss tørrskodd gjennom Rødehavet mange ganger.

Nestformann John Alvheim (bildet) om mira k ler og Frp

Og til dem som har etterlyst «a smoking gun» i Irak vil jeg si: Skal en pistol ryke må den være avfyrt, og da er det for sent.

Pål Arne Davidsen, Frps Ungdom

I den kommunale kvernen er det en snufs som spiser opp det meste av det som kommer inn. Og det merkelige er at han har en progressiv appetitt. Jo mer du fôrer han med, jo mer spiser han.

Dag Stenersen, Buskerud

Vi kan gjerne ha en lengre skoledag, men det skal være en skoledag i aktivitet som gir kunnskap, og det skal være i kontakt med lærere som skal bruke mer av den tid de likevel er betalt for på skolen.

Arne Sortevik (bildet), stortingsrepr e sentant fra Hordaland