«Markedet er en god innretning for omsetning av hårvann og skolisser, men ikke til å gi trøst eller å lære barn å lese. Velferdsoppgavene må fortsatt bygge på solidariske fellesskap. Jeg tror Vårherre hadde en mening da han plasserte hjertet til venstre og blindtarmen til høyre.»

Rune Gerhardsen, Oslo

«Selv om jeg er ihuga EU-tilhenger, er jeg ikke av den grunn for at Norge skal delta i en EU-hær. For Norge handler ikke en EU-hær om himmel eller helvete, men om hvor mye Norge skal kunne delta med knappe forsvarsressurser.»

Eirik Aarek, leder Arbeiderpartiet i Bergen.

«Vi kan ikke la Russland og USA overta hele virksomheten i Barentshavet, og deretter nøye oss med å være nissen på lasset.»

Tore Nordtun, Stavanger

«Løftebrudd i samferdselssektoren får vi overlate til den sittende regjering, med Høyre i spissen.»

Toril Vebenstad, Askøy

«Når jeg går på møter i Arbeiderpartiet, spør folk alltid hvem som da passer babyen min. Men ingen stiller tilsvarende spørsmål til mannen min.»

Lubna Jaffery, Fjell

«En skurk fra Bærum er like ille som en skurk fra Somalia.»

Adrian Nøttestad, Sør-Trøndelag

«Det er ikke født noen guttebarn i Finnmark de senere år som har samme fornavn som fiskeriministeren.»

Roger Hansen, sentralstyret

«I Arbeiderpartiet er vi opptatt av rettferdighet. Det gjør vi slik at først får jeg en times taletid, så får dere tre minutter hver, og så får jeg ubegrenset tid til å oppsummere debatten!»

«Jeg er en enklere og simplere sjel enn dere, så derfor vil jeg si noe om de andre partiene.»

«Våre programmer er ikke til pynt. De er til gjennomføring.»

«Vi bruker to ganger så mye på iskrem i Europa, enn det hele verden har tilgjengelig til hjelpearbeid.»

«For den ene milliarden av verdens befolkning, som lever for mindre enn en dollar om dagen, blir forholdene stadig verre.»