" Han er svigersønn i hermetegn. Eller kanskje med to sett hermetegn." Statsadvokat Tor Christian Carlsen om litt uklare familieforhold hos et vitne i saken.

Rettsbetjent, kunne du be den tømmermannen slutte å spikre!

Sorenskriver Helge Bjørnestad griper inn.

— Det er påtalemyndighetens oppfatning at anslaget mot Nokas var nøye planlagt over en lengre tidsperiode før ranet skjedde.

Statsadvokat Carlsen

Det er noe av det som har bekymret meg minst i denne saken.

Aktor da sorenskriver gir uttrykk for at han ikke vil nøle med å gripe inn i innledningsforedraget.

- Ikke som jeg vet om.

Tiltalte Metkel Betew på spørsmål om sin forsørgerbyrde.

- Slik gjesping skal vi ikke ha noe av i retten. Dette får forsvareren ta opp med tiltalte.

Sorenskriver Helge Bjørnestad til tiltalte Ikmet Kodzadziku

Jeg vil ikke ha noen fra massemdia på podiet når jeg ankommer. Det har dere å forholde dere til. I only say this once!

Dommer Bjørnestad lever opp til ryktet som streng og myndig.