• Vi trenger større kommuner, rett og slett for å sikre bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

— Prosessen går uendelig langsomt. Men jeg har ikke noe triks i lommen for å tvinge noen til å slå seg sammen. De må selv innse nødvendigheten av det.

— Kommunegrensene skal ikke være murer, de bør være fleksible skiller, som kan flyttes, endres eller fjernes.

— Det virker som om det er en utbredt frykt i kommunesektoren for å miste arbeidsplasser, på en slik måte at én kommune skal få arbeidsplasser på bekostning av den andre.

— Det er demokrati- og styringsutfordringer knyttet til interkommunalt samarbeid.

— Norge lever på oljedop. Vi krydrer norsk økonomi med ikke-fornybare ressurser.

— Norge oppleves som en rik, ekkel kuriositet når vi reiser rundt i Europa.

— Den delen av innvandringen som gjelder flyktninger, asylsøkere og gjenforening har totalt sett ikke vært noe pluss for det norske samfunn.

— I det store og hele overfokuserer imamene på sex.

— Jeg kan ikke se at kvinner med skaut (hijab) er noe som helst problem i et flerkulturelt samfunn. På den annen side vil jeg be innvandrerforeldrene tenke alvorlig gjennom om barna heller bør vente noen år, for eksempel til konfirmasjonsalderen, før de begynner med hijab.

— Fremskrittspartiet mangler konsistens i politikken.

— Fremskrittspartiet er upålitelig og har en annen virkelighetsoppfatning i viktige spørsmål enn vi har. Ideologien deres holder ikke mer enn i to-tre uker.