Opplysningene fremkom i tirsdagens NRK Brennpunkt-program.

— Det er korrekt at vi kom med slike merknader, bekrefter pensjonert brigader Oddbjørn Grinden. Han var med på å utarbeide rapporten.

Forsvarets internrevisjon konkluderte med at det bare ville være penger til å drifte maksimalt fire, og kanskje bare tre av de nye fregattene.

Ville ikke svare

Først nå i det siste er den fem år gamle rapporten blitt avgradert. Den skal tidligere bare ha vært kjent i en engere forsvarskrets.

Kilder på Haakonsvern har overfor Bergens Tidende tidligere uttrykt samme skepsis som Forsvarets internrevisjon. Enkelte frykter at en eller to av de nye fregattene må gå rett i opplag. Tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvold ville ikke svare på direkte spørsmål fra BT om han tror forsvarsbevilgningene blir store nok til å ha alle fem fregattene i drift.

Rykter om salg

I forsvarskretser har det i lengre tid gått rykter om at Norge prøver å selge en av de fem nye fregattene før de er levert.

— Det kjenner ikke jeg til. Vi arbeider ut fra at alle fregattene blir levert etter planen. Når investeringen er gjort, forutsetter vi også at det blir satt av midler til å drive fartøyene, svarte sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, da BT forela ham med ryktene.

Heller ikke i forsvarspolitiske miljøer er ryktet blitt bekreftet.

— Noe slikt har jeg ikke hørt, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den første fregatten blir ferdig i mars, den neste sent på høsten. Deretter kommer det en ny fregatt i året fra det spanske Navantia-verftet.

Fokus på sikkerheten

NRK Brennpunkt-dokumentaren tok ellers opp sikkerheten ved Navantia-verftet i Ferroll. Bakgrunnen var at fire verftsarbeidere omkom tidligere i år. Det ble reist kritiske spørsmål ved om Forsvaret gjorde nok for å forsikre seg om at arbeidernes sikkerhet ble ivaretatt.

— Dødsulykken var tragisk, og har gjort inntrykk. Det spanske verftet har hovedansvaret for sikkerheten. Forsvaret har egne folk til stede i Ferroll som skal følge opp dette. Vi stoler på at de gjør jobben sin. HMS-arbeidet der er definitivt viktig for oss, sier forsvarsministeren.

Anne-Grete Strøm-Erichsen avviser at Norge legger press på spanjolene for å få levert fregattene, og at det kan gå på bekostning av verftsarbeidernes sikkerhet.

— Vi har tvert imot akseptert en forsinkelse på tre-fire måneder for det første fartøyet. Det er gjort for at spanjolene skal få gjøre en skikkelig jobb, og ikke forhaste seg med, sier hun.