Norge kan spare store summer hvert år ved å legge om bompengesystemet. Det opplyste Vegdirektoratet til samferdselsdepartementet første gang i 2005, og har gjentatt det flere ganger senere.

De hemmeligstemplede dokumentene Aftenposten har fått tilgang til står i kontrast til det samferdselsminister Liv Signe Navarsete har uttalt i Stortinget.

– Jeg er opptatt av å ha en så effektiv innkreving og forvaltning av bompenger som mulig, slik at mest mulig av pengene som kreves inn går til veibygging, sa hun fra Stortingets talerstol 26. januar i år.

Hun nevnte da ingenting om at departementets egen fagetat for veispørsmål, Vegdirektoratet, i flere år sterkt har rådet henne til å legge om bompengesystemet i Norge. Den hemmelige korrespondansen viser at etaten flere ganger har opplyst Navarsete om at det norske bomsystemet er lite effektivt, og har kommet med konkrete forslag som vil gi store besparelser.

Direktoratet mener gevinsten vil være minst 20 millioner kroner årlig. Disse pengene kunne enten vært brukt til å redusere bompengesatsene, eller kortet ned tiden det tar å fullføre veiprosjektet bompengene brukes til.

Navarsete har motarbeidet forslagene, og instruerte Vegdirektoratet til å droppe forslaget i arbeidet med en ny forskrift for bomavgifter. Da direktoratet likevel tok forslaget med i sin endelige innstilling, ble alt arbeid med forskriften lagt til side.

Instruerte fagetaten Bompengekranglingen mellom fagmiljøet og den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet startet kort tid etter at Liv Signe Navarsete tok over som samferdselsminister. Vegdirektoratet hadde da allerede skrevet et utkast til ny forskrift for bomavgifter på offentlig vei. I forslaget datert 18. mars 2005, altså før Navarsete ble samferdselsminister, heter det at det norske bompengesystemet er lite effektivt. En jungel av ulike rabatter «fører til lave inntekter og høyere driftskostnader», skriver Vegdirektoratet, og foreslår i stedet en flat rabatt på 10 prosent for alle som har brikke.

Departementet svarte først etter at Navarsete hadde tatt over. I et brev datert 19. desember 2005 instruerer departementet sin egen fagetat til å endre forslaget, og pålegger den å videreføre dagens rabattordninger i den nye forskriften.

Vegdirektoratet lystret, og da den endelige høringsuttalelsen om ny forskrift ble sendt ut 14. juni 2006 var rabattordningen med. Men i høringsuttalelsen heter det også at rabattordningene skaper store og unødvendige merkostnader. Sommeren 2006 var det allerede kjent at EU jobbet med et nytt direktiv som blant annet ville inneholde bestemmelser for bompengeinnkreving, og at det trolig ville bli en lav, flat rabatt.

Krevde endringer

Høringen ble møtt av skarpe reaksjoner. Finansdepartementet og Nærings— og handelsdepartementet var to av mange høringsinstanser som krevde at systemet ble endret. Det gjorde også Norvegfinans, bompengeselskapenes egen forening. Reaksjonene gjorde at Vegdirektoratet snudde på hælen, og i sin endelige innstilling til ny forskrift for bompengeinnkreving gikk direktoratet nok en gang inn for en flat avgift. Der heter det at det er Vegdirektoratets «klare faglige råd» å ha en flat rabatt, og at dette vil «medføre en mer kostnadseffektiv bompengeinnkreving».

Innstillingen ble sendt departementet 14. februar 2007. Det var stikk i strid med hva den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet ønsket seg, og forskriften ble lagt til side. I stedet har statsråd Navarsete satset svært mye på å overtale EU om at Norge må få unntak for Eurovignettdirektivet. Men til tross for at Navarsete selv reiste til Brussel for å selge Norges sak, blir et unntak kontant avslått av EU-kommisjonen.

I avslaget skriver kommisjonens visepresident Antonio Tajani at bompengerabatt skal reflektere administrative innsparinger ved bruk av automatisk betaling, og bare det. Rabatten er begrenset oppad til 13 prosent.

Synspunkter? Del dem md leserne her.

VEGAR VALDE
SCANPIX