Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast at det fortsatt er mulig å redde verden fra de mest dramatiske klimaendringene. Men prisen blir høy, nærmere 60 billioner kroner over de neste 20 årene.

— Vi trenger en energirevolusjon og en miljørevolusjon. Vi kan få det til, det er mulig, understreker IEA-leder Nobuo Tanaka.

Han presenterte beregningene av klimakostnadene i Bangkok denne uken, der delegater fra hele verden er samlet i et forsøk på å skape bevegelse i de internasjonale klimaforhandlingene.

— Budskapet er enkelt og tydelig: Hvis verden fortsetter med dagens energi- og klimapolitikk, vil konsekvensene av klimaendringene bli alvorlige, sa Tanaka til nyhetsbyrået AP.

Vippepunkter Han mener de 60 billionene - 60.000.000.000.000 kroner - vil være tilstrekkelig til å hindre at den gjennomsnittlige temperaturen på jorda stiger mer enn 2 grader.

Blir det varmere enn det, er risikoen stor for at verden vil oppleve tørke, flom, havnivåstigning og utryddelse av arter i et dramatisk omfang. I tillegg advarer forskere om faren for såkalte vippepunkter, som kan utløse naturlige prosesser som i betydelig grad forsterker den menneskeskapte globale oppvarmingen.

Atomkraft Innsatsen for å endre verdens energiforsyning bør de første ti årene rettes inn mot energieffektivitet, fornybar energi og biodrivstoff, mener Tanaka. Deretter bør store summer brukes på utbygging av atomkraft og prosjekter for fangst og lagring av klimagassen CO2.

I år vil verdens utslipp av CO2 trolig synke med 3 prosent i kjølvannet av finanskrisen og den økonomiske nedgangen, som har ført til lavere industriproduksjon i mange land. Fram til nå har utslippene økt jevnt og trutt, og Tanaka mener årets nedgang er en mulighet til å endre trenden.

— Dette gir oss en mulighet til å oppnå reell framgang i arbeidet mot en framtid med ren energi, men bare dersom man straks får på plass en riktig politikk, sier han.

Selv om det er de rike landene som må ta hovedansvaret for å bekjempe klimaendingene, mener Tanaka at store framvoksende økonomier som Russland og Kina må slutte å øke sine utslipp i 2020.

Hvordan skal klimakrisen løses? Si din mening her.