Energisparing, grønn livsstil og satsing på fornybar energi kan redusere Europas utslipp av klimagasser med hele 90 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.

Omleggingen av de europeiske landenes kraftforsyning og energibruk skal ikke forutsette store teknologiske nyvinninger.

Endringene antas dessuten å være forenlige med en økning av livskvaliteten til landenes innbyggere.

— De nåværende politiske forslagene er ikke ambisiøse nok. Det vi trenger, er en dristig forandring av politikken og europeiske politikere som viser besluttsomhet, sier Magda Stoczkiewicz, Europa-direktør i miljøorganisasjonen Friends of the Earth.

Forskere fra Stockholm Environment Institute har utarbeidet rapporten i samarbeid med Friends of the Earth, som er moderorganisasjonen til Norges Naturvernforbund.

I tillegg til at de lanserer et radikalt utslippsmål for 2050, mener forfatterne av rapporten at det vil være mulig å doble EUs mål om utslippskutt for 2020. Det betyr en reduksjon i utslippene av klimagasser på 40 prosent i stedet for 20.

Synspunkter på klimakrisen? Si din mening her.