Tross tegn til bedring, smører regjeringen norsk økonomi med rekordmange 154 milliarder oljekroner neste år.

Den rødgrønne regjeringen overskrider handlingsregelen for andre år på rad. Rekorden i bruk av oljesmøring på 130 milliarder kroner fra det reviderte budsjettet halvveis i 2009, overskrides nå ytterligere når statsbudsjettet for 2010 legges fram.

bt.no følger fremleggelsen direkte i tekst og bilder her.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Rekordhøyt Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet bringes opp til 148,5 milliarder kroner. Det er 44,6 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen tilsier.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet – som er det faktiske uttaket – pumpes opp til rekordhøye 154 milliarder kroner. Det nesten 36 milliarder kroner mer enn i år.

Samlet holdes skatte— og avgiftsnivået på samme nivå som i 2004.

Bedret utvikling Regjeringen legger til grunn at det er tegn til en bedre utvikling enn hva det så ut til, da det reviderte budsjettet ble lagt fram i mai i fjor.

Veksten i aktiviteten i fastlandsøkonomien anslås neste år til litt over 2 prosent, som er en oppjustering på 1,25 prosentpoeng fra revidert.

Arbeidsledigheten ventes å øke fra dagens knappe 3,25 prosent til knapt 3,75 prosent i gjennomsnitt neste år. Det er 1 prosentpoeng lavere enn det regjeringen spådde i revidert budsjett i fjor vår.

Lønnsveksten ventes å avta fra 6 prosent i fjor til 4 prosent i år, og 3,5 prosent neste år.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Forsvarer oljepengebruken — Handlingsregelen blir ofte beskrevet som om den skal hindre bruk av oljepenger. Sånn er det ikke. Den sikrer en forutsigbar bruk. Regelen skal ta hensyn til den økonomiske situasjonen, sa Halvorsen i finanstalen.

Regjeringen brukte mindre enn handlingsregelen før økonomikrisen rammet verden. Men i krisetider er det riktig å bruke mer, sa Halvorsen.

— Krisen er ikke over. Vi har bestått prøvene så langt, men det er utfordringer som venter. Budsjettet er tilpasset de utfordringene vi står overfor, sa Halvorsen.

Finansministeren minnet i sin tale om at fjorårets budsjett måtte endres i siste liten, ettersom finanskrisen slo til for fullt bare kort tid før budsjettforslaget ble lagt fram.

— Etter en kraftig nedgang har utviklingen i 2009 vært bedre. Arbeidsløsheten har holdt seg stabil på vel 3 prosent. Vi gjør det vi kan for å hindre at ledigheten øker for mye, sa Halvorsen.

- Regjeringen endrer skatten på boliger Regjeringen vil skjerpe formuesskatten på boliger i byområder, men flere pensjonister skal slippe skatt på boligen.

Ifølge forslaget skal boligens markedsverdi i mye større grad enn tidligere legges til grunn, og dyre boliger i pressområder vil bli skattlagt hardere enn boliger i distriktene.

Regjeringen foreslår samtidig å øke bunnfradraget slik at flere pensjonister med nedbetalte hus unngår formuesskatt.

Byskatt

Høyre og Fremskrittspartiet kommer trolig til å reagere sterkt på regjeringens forslag, som av enkelte vil bli oppfattet som en «byskatt». Forslaget kan også komme til skape bråk internt i Senterpartiet.

Senterpartiets finanspolitisk talsmann Per Olaf Lundteigen har i årevis kjempet for omlegging av boligbeskatningen, men han advarte nylig mot et skattesystem der boligens markedsverdi legges til grunn.

— Et nytt system som baserer seg på markedsverdiene, og slik likestiller bolig med andre investeringsobjekter, vil være et brudd på enigheten og endre en viktig del av norsk politisk tradisjon - synet på bolig og hjem, skrev Lundteigen nylig i en kronikk.

Andre budsjettnyheter:

Synspunkter? Del dem med leserne her.