56 prosent er i tvil eller tror ikke på Gud. Én av tre tror på et liv etter døden.

Gruppen av tvilere og de som erklærer seg som ikke-troende, er om lag like store, henholdsvis 29 og 27 prosent. Spørsmålet som ble stilt til et representativt utvalg på 1.000 personer i Norge var: Tror du eller tror du ikke på Gud, eller er du i tvil.

Samtidig er det bare 34 prosent som tror på et liv etter døden. 38 prosent tror ikke på noe hinsidig liv, mens 28 prosent er i tvil. Det kommer fram i en meningsmåling Respons har gjort for Aftenposten.

Påskebudskapet, som forteller at Jesus sto opp fra de døde, er det bare 30 prosent som tror på. 33 prosent er i tvil mens 38 prosent svarer at de ikke tror noe på at Jesus sto opp fra de døde.

– Det er en permanent trend i Vesten at andelen religiøse går ned. Blant de troende øker hovedsakelig gruppen som tror litt, mens gruppen som tror mye faller, sier forskningssjef Hans Stifoss-Hansen i Stiftelsen kirkeforskning.

Ifølge Stifoss-Hansen er det mange som bruker alle de kristne ritualene, men likevel oppgir at de tviler på kristendommen eller bare tror litt.