Årets SV-landsmøte ble en fredelig affære sammenlignet med forrige landsmøte på Lillehammer for to år siden. SVs støtte til NATOs bombing av det tidligere Jugoslavia førte til høylytte protester fra mange i partiet, og frontene var harde. I tillegg ble Nettverk mot høyredreining etablert. Spesielt var motstanden stor mot tidligere partileder Erik Solheim, som den gangen var utenrikspolitisk talsmann.

Men med Solheim ute av aktiv politikk og et personvalg som Nettverket var fornøyd med, ser det ut til at det blir nedlagt.

— Personvalgene ble gjennomført slik at vi forslår å legge ned Nettverket, sa Knut Kjeldstadli til trampeklapp fra landsmøtesalen. Kjeldstadli har var en av initiativtakerne til å opprette den organiserte opposisjonen for to år siden.

Stor seier Nedleggelsen er en stor seier for SV-leder Kristin Halvorsen, som enstemmig og med akklamasjon ble gjenvalgt søndag.

— Med tanke på den vanskelige krisen partiet var inne i for to år siden, er det utrolig at vi er kommet ut av dette landsmøtet så konsolidert. Jeg synes det er viktig at vi ikke har denne typen fasttømrede fraksjoner i partiet som gjør at folk settes i bås, sier Halvorsen til NTB.

Hun forteller at mange syntes situasjonen var vanskelig og har følt seg presset av Nettverket.

— Vi må ha et romslig parti der meninger kan gå på kryss og tvers, og jeg har ikke tro på noen Hagen-metoder for å ordne opp i slike interne problemer, sier SV-lederen.

Har sin pris Men nedleggelsen av den organiserte opposisjonen har sin pris. For at Nettverket skulle være fornøyd ble Henriette Westhrin presset ut av sentralstyret, og Akhtar Chaudhry rykket ned fra første til tredje varamedlem-plass til sentralstyret.

Selve ledervalget var det knyttet liten spenning til. Halvorsens stilling er bare blitt sterkere siden hun ble valgt til leder første gang i 1997, og hun hadde ingen motkandidater.

Heller ikke til nestlederposisjonene var det noen motkandidater, og Øystein Djupedal og Inge Ryan ble begge gjenvalgt enstemmig og med akklamasjon.

Arbeidsutvalget har tidligere bestått av fem personer, men er nå kuttet ned til fire. I tillegg til lederen og de to nestlederne ble Bård Vegar Solhjell valgt til partisekretær og medlem av arbeidsutvalget.

Styrket parti Det er utvilsom at SV er et mer styrket parti etter helgens landsmøte. Ledelsen fikk det manøvreringsrommet den trenger i regjeringsspørsmålet etter at landsmøtet vedtok en uttalelse om at partiet skal søke makt. Bare ett ufravikelig krav ligger i bunnen om at det ikke skal forberedes eller sendes noen EU-søknad neste stortingsperiode.

Programkomiteen innstilte at partiet ikke aktivt skal fortsette å jobbe mot EØS-avtalen, noe landsmøtet ikke var enig i. Isteden skal stortingsgruppa legge inn forslag i Stortinget om at Norge meldes ut av EØS.

SV-ledelsen har tidligere sagt at den ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og EØS-vedtaket kan neppe ses på som noen tilnærming til Arbeiderpartiet.

Men Halvorsen tror ikke det blir noe problem hvis regjeringsspørsmålet skulle komme opp.

— Vi må finne en kombinasjon mellom praktiske og pragmatiske hensyn, samtidig som vi har en langsiktig visjon, mener hun.

NTB