Dermed blir valget gjennomført på vanlig måte ved at valgkomiteen kommer med sin innstilling til det ekstraordinære landsmøtet til våren.

Den ene av partiets to nestledere, Audun Lysbakken (34), og kommunalpolitisk talsmann Heikki Holmås (39) er kandidater til ledervervet. Den andre nestlederen, Bård Vegar Solhjell (39), trakk sitt kandidatur lørdag.

Det var valgkvelden 12. september at Kristin Halvorsen kunngjorde at hun går av som SV-leder til våren. Hun ønsker heller ikke gjenvalg til Stortinget.