• Strid om gasskraft: Gasskraftprosjektene på Mongstad og Kårstø har tært på samholdet i regjeringen. SV og Senterpartiet måtte i oktober akseptere at Mongstad alt i 2010 får sitt gasskraftkraftverk med fem års utslipp av nesten seks millioner tonn CO2. For Arbeiderpartiet var det viktig å gi norsk industri muligheten til å utvikle «verdens beste renseteknologi». For SV har denne strategien vært tung å svelge. Partiet ivret for at man heller burde ta velprøvd utenlandsk teknologi i bruk fra dag én for å spare miljøet.
  • Klimastrid: SV er i beste fall mellomfornøyd med klimameldingen som ble presentert fredag etter lang indre dragkamp i regjeringen. SV og Senterpartiet har bare i prinsippet vunnet frem med kravet om to tredels nasjonale klimakutt, i det alt vesentlige CO2-utslipp. Jens Stoltenberg har ønsket å stå friere og vil presentere kuttene som en «ambisjon». Konsekvensen av klimakuttene blir forbud mot oljefyring og innføring av bl.a. rushtidsavgift på biltrafikken og veiprising.
  • Soldater til Afghanistan: I midten av februar vedtok regjeringen å sende spesialstyrken på 150 soldater til Afghanistan, etter at NATO en ukes tid tidligere hadde bedt om både kampfly og spesialstyrker fra Norge. Dette skapte sterke rystelser internt i SV. Flertallet både i stortingsgruppen og landsstyret protesterte, men ble pisket på plass av partiledelsen. Uroen la seg etter hvert da kritikerne fikk forsikring om at styrkene skal holde til i nord, og ikke sendes til krigsoppdrag i sør. De skal bare ha vakt— og sikringsoppdrag i Kabul-området.
  • Afghanske asylsøkere: Også holdningen til afghanske asylsøkere splitter regjeringspartiene - og igjen er det SV mot Arbeiderpartiet. De 45 afghanerne som slo leir utenfor Stortinget har SVs fulle støtte. Men Bjarne Håkon Hanssen vil sende dem ut sammen med over 700 andre afghanere som har fått avslag på sine asylsøknader. Det er trygt å vende tilbake til Kabul-området, sier statsråden. Nei, det er det slett ikke, svarer SVs nestleder Audun Lysbakken og Ågot Valle som begge har bedt ham revurdere avslaget.
  • Rakettskjold: Planene for å samordne USAs globale rakettskjold og NATOs taktiske rakettforsvar er svært problematisk både for regjeringen og SV. Forsvarsministeren ser for seg at regjeringen må ta de tunge diskusjonene allerede i høst. For SV fremstår det som umulig å være med på et vedtak som i deres øyne åpner for rustningskappløp og oppbygging av verdens atomvåpenarsenal. SV ser ingen annen mulighet enn at Norge sier nei til planene. Hvis ikke kan det spøke for regjeringsdeltakelsen.
  • Tvangsekteskap: I utlendingspolitikken har SV greid å tvinge arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (A) til å droppe flere av kravene han tidligere stilte for å akseptere giftermål med utenlandsk ektefelle. For å redusere antallet tvangsekteskap, som har vært det overordnede målet, ønsket han bl.a. aldersgrense på 21 år, utdannelse og fast arbeid for dem som ville hente ektefelle i utlandet. Disse kravene ble frafalt nå på forsommeren. Det eneste som kreves er 200.000 kroner i årsinntekt.
  • Palestinsk regjering: SV innkasserer, med god grunn, æren for at Norge så å si fra dag én - 20. mars i år - anerkjente den palestinske samlingsregjeringen av Fatah og Hamas. En god stund før den tid talte Jonas Gahr Støre sterkt for at den internasjonale boikotten av den palestinske regjeringen skulle opphøre. Alt dette vakte internasjonal oppsikt - men også sterk irritasjon i Washington og Tel Aviv. Utenriksministeren har riktignok presisert at det fra norsk side mer er snakk om godkjennelse enn anerkjennelse.