Njåstad er Frp-ordfører i Austevoll og Rezaee er bystyrerepresentant for SV i Oslo. Hege Myklebust fortsetter som leder i Mållaget.

— Det er svært gledeleg at både Njåstad og Rezaee har sagt seg villig til å gjere ein innsats for Mållaget. Dei to representerer kvar sin ende av den politiske skalaen og syner mangfaldet i Noregs Mållag, sier Hege Myklebust.

— Felles for oss alle er kravet om at nynorsk skal sleppe til overalt, og at den språklege diskrimineringa i Noreg ikkje kan halde fram, sier Myklebust.

TIL MÅLLAGET: Helge André Njåstad.
TIL MÅLLAGET: Reza Rezaee.
Stig Weston