Programmet bør bestå av norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidstrening. De som ikke deltar eller fullfører programmet, bør straffes økonomisk, mener SVs stortingsgruppe.

Partiet foreslår videre at det innføres forsørgerplikt for å få tillatelse til å gjennomføre familiegjenforening.

Et annet forslag går ut på at foreldre som tar sine barn ut av skolen uten godkjenning, skal straffes med økonomiske virkemidler, som for eksempel inndragelse av barnetrygd, skriver Dagsavisen.

(NTB)