– Jo mer palestinerne blir utsultet, jo mer utrygg blir situasjonen i hele regionen, sier stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talskvinne for SV, Ågot

Valle, til Klassekampen. Hun ber nå regjeringen gå foran for å komme i dialog med Hamas-regjeringen.

– Det er på tide å revurdere boikottlinja overfor Hamas-regjeringen. Nye veier må prøves fordi situasjonen blir mer og mer desperat, og den vestlige boikottpolitikken gjør bare vondt verre, sier hun og legger til at en borgerkrig blant palestinerne kan føre til at situasjonen i regionen kommer helt ut av kontroll.

Hun mener det blir feil å stille kategoriske krav til Hamas om å endre sin politikk slik Norge og de andre vestlige landene gjør, og tror mer på økt kontakt og dialog for å få kravene innfridd. Hun vil ta opp saken rett over jul.

De tre kravene Vesten stiller som betingelse for å ha kontakt, er at Hamas anerkjenner Israels rett til å eksistere, avstår fra vold og respekterer tidligere inngåtte avtaler.

Valle understreker at den norske regjeringen har opptrådt mer balansert enn de fleste vestlige regjeringer. Både utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg har i forbindelse med besøk i Midtøsten kritisert Israel.