Sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa i SV vil at partiet skal mobilisere en bred fredsbevegelse i Norge. Målet skal være å få norske styrker ut av Afghanistan.

Fiskaa mener at SV ikke lenger kan lese Soria Moria-erklæringens formuleringer om Norge og Afghanistan bokstav for bokstav, og at det derfor er mulig for å SV å jobbe i regjering for at norske styrker skal hentes hjem. Hun tror Afghanistan kan bli en vinnersak for SV i valget i 2009.

– ISAF under NATOs ledelse er blitt en offensiv styrke som opptrer helt annerledes enn det opprinnelige mandatet. En bokstavelige fortolkning av regjeringserklæringen blir merkelig, sier Fiskaa til NTB.

Hun finner det ikke problematisk at SV jobber for gjennomføring av sitt eget partiprogram og samtidig sitter i en regjering som bygger på kompromisser.

Kan ikke fortsette

Lørdag deltok hun på fylkesårsmøtet i Rogaland SV og innledet til debatt om det norske nærværet i Afghanistan. På bordet lå også en resolusjon der det heter at dagen situasjon, med så mye vekt på militære virkemidler i forhold til sivile, ikke kan fortsette.

– Redegjørelsen til utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget nylig var et skritt i riktig retning. Det ble lagt mer vekt på den humanitære delen av engasjementet og brakte således et nytt perspektiv. Men han sa absolutt ingenting om militære strategier og varslet heller ingen nedbygging av den norske militære innsatsen, sier Fiskaa.

Hun mener det derfor er all mulig grunn til at SV bør stille seg i bresjen for en stor folkelig fredsbevegelse.

Historisk

– Det er nøyaktig fem år siden den største mobiliseringen i Norge i fredstid fant sted. Den var rettet mot krigen i Irak, og viste at spørsmål om krig og utenrikspolitikk er viktige og at de opptar folk, sier fredsaktivisten Fiskaa.

Bortsett fra at hun synes krigføringen i Afghanistan gjør situasjonen i landet verre snarere enn bedre, finner hun det betenkelig at Forsvaret skal være bundet opp i et krigsoppdrag uten noen strategi for hvordan og når det skal slutte.

– SV vil stille seg i spissen for en folkelig mobilisering. NATO må avslutte sin krigføring og trekke seg ut. I stedet må det komme en stor FN-styrke på plass. Det er mye skepsis rundt dagens fastlåste situasjon i flere NATO-land og Norge bør arbeide for en samlet exitløsning. Kanskje det beste bidrag Norge kan gi, er å trekke ut sine egne soldater først, sier Fiskaa.

VIL HA FREDSSTYRKE: SVs Ingrid Fiskaa vil ha nordmenn hjem fra Afghanistan og mener hun vet hva som må til. Her fra landsmøtet i 2007.
Bergens Tidende