— Det er opplagt at Nord-Jæren kan vente seg mange hundre millioner kroner i året. Foreløpig er det Bergen som bygger bybane, men Stavanger har planer på mellom 100 millioner og opp mot en halv milliard i året, vil jeg tro, sier transportpolitisk talsperson Hallgeir Langeland i SV.

Fredag lanserte rogalendingen SVs store kollektivsatsing ved bybanen i Bergen.

SV vil ha fart på utbygging av bybaner, sporveier og egne traseer for kollektivtrafikk, og lanserer i dag en nasjonal bybane-plan de har kalt ”Alle skal fram”.

— De største byområdene er i ferd med å bli kvalt av bilkø i rushtrafikken. Vi ønsker å bruke minst en milliard kroner årlig på bybaner og egne traseer for busser i en rekke norske byer, mot at lokale myndigheter forplikter seg til å begrense biltrafikk, sier Langeland.

SVs bybaneplan

En ny, statlig pott som skal bidra til bygging av bybaner, lokale sporveier eller egne busstraseer. Oppstart i budsjettet for 2012 og opptrapping til minst en milliard kroner i året i neste transportplan fra 2013.

50 millioner statlige kroner i budsjettet for 2012 som bidrag til planlegging av slike utbygginger.

Etablere et nasjonalt senter for bybaner og lokal sportrafikk.

Spleiselag mellom lokale tilskudd og statlige bidrag for å få ny driv i kollektivsatsingen i byene.

Forpliktelser fra lokale myndigheter om å øke kollektivtrafikk og redusere biltrafikk.

— Luftkvaliteten i byene er helsefarlig, bussene stanger i de samme køene som bilene, samtidig som klimagassutslippene fra vegtrafikken øker i et foruroligende tempo. Kollektivtrafikk krever mye mindre areal enn veier og har langt større kapasitet til å frakte mange mennesker raskere og mer effektivt enn biltrafikken, og koster bare halvparten av en satsing på biltrafikk. Det er på tide med en storstilt kollektivsatsing som inkluderer statlig bidrag til bygging av bybaner, sier Langeland.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har markert at de vil øke den statlige satsingen på kollektivtrafikk i byene, og det gjør Langeland optimistisk.

— Også Høyre vil ha problemer med å stemme imot denne planen, tror Langeland.

— Folk flest fortjener et bedre liv enn å sitte i Høyre og Fremskrittspartiets bilkøer. Alle skal fram, mener stortingsrepresentanten.

- En god begynnelse

Prosjektleder Hans Magnar Lien ved Bybanekontoret i Rogaland mener det er positivt at partier på Stortinget ser at det er nødvendig å øremerke store pengesummer til kollektivutbygging i de største norske byene.

— Vi har hatt en dårligere forutsigbarhet i Norge enn i andre land når det gjelder bevilgninger til bybaneprosjekter, sier Lien.

Han tror en milliard i året vil være i minste laget til å dekke behovet norske byer har. Bare bybanen på Nord-Jæren vil trenge 6 milliarder fordelt over tre års tid.

— Ser en for seg en byggeperiode på tre år, så trengs ti milliarder årlig. Når det er sagt, er det ingen som forventer at staten skal bidra med hele beløpet, sier Lien.

I land som Tyskland og Frankrike har staten forpliktet seg til å bidra til bybaneutbygginger gjennom lovverket.

— Om en ville gjøre ting riktig, så burde staten komme inn og forplikte seg til en prosentandel av finansieringen av bybanen, sier Lien.