SVs stortingsgruppe og partiets internasjonale utvalg trommet mandag sammen til et bredt anlagt seminar om profilen på det norske engasjementet.

Norsk deltakelse i Afghanistan er blitt et hett debattema etter drapet på en Dagbladet-journalist i forrige uke og et «opprørsvedtak» fra styret i Bergen SV om full uttrekking av norske soldater.

– Ingen snarvei

– Dette seminaret viser én ting, og det er at det ikke er noen snarvei til fred i Afghanistan. SV står selvsagt ved Soria Moria-erklæringen for denne perioden, og vi har bestemt hvor stort nærværet skal være i 2008 og 2009. Sikkerheten må være der, det skjønner vi også, men vi vil grundig gå inn i hvordan vi kan styrke arbeidet med stabilisering og sivil gjenoppbygging, sier partileder Kristin Halvorsen.

Jørn Erik Berntsen, inntil nylig sjef for de norske stabiliseringsstyrkene i Maimana i Faryab-provinsen, understerkt i sitt innlegg at terrorbekjempelse og sivil gjenoppbygging går hånd i hånd. Militær innsats alene skaper ikke fred, men det blir heller ingen varig stabilisering uten militært nærvær.

Ingen resolusjon

SV-lederen understreket at seminaret ikke skulle munne ut i vedtak eller resolusjon, men at det dreide seg om å få kunnskap for å kunne bestemme hvordan strategien framover skal se ut.

– Soria Moria står fast. Det er en avtale som er inngått med to andre partier. Men det kommer kanskje en Soria Moria til, etter valget i 2009, og da må vi ta diskusjonen om hvordan ISAF klarer jobben, sier Halvorsen.

Hun legger til at kompromisset i regjeringen blir stående ut perioden, det vil si at norske styrker skal være utplassert i Kabul og i en region nord i landet. Rundt 150 norske spesialsoldater er nettopp fløyet inn til Kabul og skal sikre flyplassen i 18 måneder framover.

– Men ingen kan si at NATOs deltakelse i Afghanistan er hundre prosent vellykket. Derfor må Norge bruke sin stemme i internasjonale debatter for å påvirke hvordan oppdraget fra FN blir utført i felten. Det er ikke ett enkelt svar på dette, men dagens strategi løser ikke utfordringene, sier partilederen.

Hun viser til at Norge bruker like mye penger på sivil gjenoppbygging som på militær innsats, men at det i NATO samlet brukes 11 ganger mer på krigføring enn på stabilisering.

Spent

På forhånd var det knyttet en smule spenning til hvordan partiledelsen vil håndtere en uttalelse fra Bergen SV om at partiet om nødvendig må ta dissens i regjeringen for virkelig å markere motstand mot norsk deltakelse i Afghanistan.

Men allerede ved åpningen av seminaret ga Halvorsen klare direktiver om hvordan seminaret på Oslo Plaza Hotel skulle oppfattes.

– Denne debatten skal ikke dreie seg om noe lokallag i SV, ikke om regjeringsdeltakelse og heller ikke om samarbeidsplattformer. Det skal ikke vedtas noen resolusjoner. Dette seminaret skal være om Afghanistan, ikke SV, hamret partilederen inn.

Hun understreket at SV som regjeringsparti har plikt til å reise dette kompliserte spørsmålet i det offentlige rom.

– Det er slutt på den tiden da det ikke var mulig for et regjeringsparti å ha et avvikende syn. Det foregår faktisk en offentlig debatt om norsk nærvær i Afghanistan. Kunnskap er ingen trussel, slo Halvorsen fast.

Hun advarte dessuten mot å la forrige ukes tragiske hendelse på Kabul-hotellet bli brukt som argument for «det ene eller andre syn».

AFGHANISTAN-SEMINAR: - Det er ikke noen snarvei til fred i Afghanistan, sa Kristin Halvorsen i dag.
Bjelland, Håvard