— Dette opplegget er vi veldig skeptiske til. Vi har ikkje gruppebehandla saka ennå, men slik det nå ser ut, ynskjer vi ei klart sivil tilknyting. Det kan vere til Justisdepartementet, til statsministerens kontor eller tenkast andre løysingar, seier Kjetil Bjørklund til Bergens Tidende. Han representerer SV i Forsvarskomiteen på Stortinget.