SV-kravet kastes inn i regjeringsforhandlingene på Soria Moria. Et freds— FN- og bistandsdepartement er som skreddersydd for en SV-politiker.

SV-leder Kristin Halvorsen varslet en mulig omlegging av norsk utenrikspolitikk da hun holdt en utenrikspolitisk tale i valgkampen. Da var mye av oppmerksomheten knyttet til SVs syn på USA.

Men hun kom også inn på en rekke prioriteringer som vil bli en del av regjeringsforhandlingene, bekrefter kilder i SV overfor Bergens Tidende.

I talen sa Kristin Halvorsen blant annet:

Vil politisere bistand

-Vi må se utenriks- og bistandspolitikken mye mer som en helhet. Vi vil tenke langt mer politisk om bistanden enn det gjøres i dag.

SV-lederen la vekt på at bistand må brukes målrettet for å fremme fred, bygging av demokrati og sivilt samfunn - og ikke gå til regimer med ledere som tilraner seg ressurser.

Selv om den nye plattformen for en bistandsminister er som skreddersydd for en SV-politiker, vil det være problematisk og omstridt å løfte tradisjonelt sentrale arbeidsområder for en utenriksminister over i bistandsdepartementet.

Utenriks- og sikkerhetspolitikk er et av de mest kinkige temaene i regjeringsforhandlingene på Soria Moria i Holmenkollen.

Noe av årsaken er SVs uttalte USA-kritiske linje som blir hett tema i forhandlingene. SVs politiske program etterlater liten tvil om hva partiets overordnede politikk er:

Fra puddel til partner

«USA nekter å underlegge seg internasjonale avtaler, det være seg om rustningskontroll, domstoler eller miljøspørsmål. USAs utenrikspolitikk er i dag den største trusselen mot verdensfreden. Det er derfor nødvendig at Norge inntar en langt mer kritisk rolle innad i NATO og overfor USA enn i dag. Samtidig vil SV samarbeide med alle demokratiske og progressive krefter i USA,» heter det i partiprogrammet for neste stortingsperiode.

I valgkamptalen sa Kristin Halvorsen at Norge må bevege seg «fra puddel til partner overfor USA».

— Men de som frykter eller drømmer om at vi vil føre en antiamerikansk politikk vil bli skuffet. Vår politikk vil være ikke-amerikansk.

Advarer mot NATO-krig

I talen drøftet hun en rekke forhold som er sammenfallende med kravet om et freds-, FN- og bistandsdepartement.

SV kjører frem FN som svaret på mange av utfordringene på det utenrikspolitiske området.

I programmet viser SV til folkerettens forbud mot angrepskrig, og vi vil gå imot alle forsøk på å undergrave dette. SV er sterkt kritisk til USAs preventive krigføring og til NATOs out of area-strategi, som åpner for at militærmakt kan brukes utenfor NATO-området uten FN-mandat.

— Dette øker faren for at Norge kan bli dratt med i angrepskriger i strid med folkeretten.

SV krever at norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner bare skal kunne skje etter behandling i Stortinget når det på forhånd foreligger et utvetydig og konkret FN-mandat. Slike operasjoner må skje i FN-regi.

Dette understreket Kristin Halvorsen i sin tale:

— SV vil at Norge skal si nei til militære oppdrag som ikke er forankret i folkeretten og som ikke har FN-mandat.

Og hun la til:

Nasjonalt sikkerhetsråd

-Vi vil redefinere Norge som en viktig aktør i internasjonal humanitær innsats og som en fredsnasjon som er viktigere enn våre størrelse tilsier, fremfor som en liten militær kriger i spesialoppdrag.

Hun tar også til orde for etableringen av et nasjonalt sikkerhetsråd:

— SV ønsker å etablere et nasjonalt sikkerhetsråd som fortløpende kan gi råd til forsvarets politiske og militære ledelse. Det bør være bredt sammensatt fra politikk, forsvaret og forskningsmiljøer og også ha kompetanse på ikke-militære sikkerhetsutfordringer og ikke-voldelig konflikthåndtering.

— Ved siden av nordområdene, peker Norges internasjonale arbeid for fred og forsoning seg ut som hovedsatsingsområde for en ny regjering, sier Kristin Halvorsen, vel vitende om at fred og bistand er helt avgjørende saker for partiet, eller som hun sa i sin tale:

— Fred er langt på vei selve ryggraden for den typiske SV'er.