– Vi politikere kan stimulere folk til å gjøre miljøvennlige valg ved å legge om avgifter, men i tillegg må vi regulere. Vi må stikke kjepper i hjulene for bensinbilene og sørge for at produsenter og forhandlere får en forutsigbarhet, sier Thorkildsen til Dagbladet.

Thorkildsen, som sitter i energi— og miljøkomiteen på Stortinget, ser for seg at et forbud mot bensinbiler kan tre i kraft fra 2015. Da vil hun at alle typer hybridbiler skal være eneste lovlige alternativ for nybilkjøpere i Norge.

SV-politikeren ønsker også en dramatisk opptrappingsplan for såkalte nullutslippsbiler, i hovedsak elbiler.

Thorkildsen mener minimum 2 prosent av bilene som selges i 2010 bør være nullutslippsbiler, men hele 20 prosent fem år senere. Omleggingen av bilparken vil imidlertid kreve avgiftsendringer, sier hun.

Hva mener du om saken? Diskuter her.

NEI TIL BENSIN: Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker bensinbil-forbud i 2015. Her sammen med Erling Sande (Sp).
Falch, Knut