— Vi vil legge ned næringa i løpet av ti år. Grunnen til at vi sier ti år er at næringa skal få sjansen til å omstille seg og til å drive med andre typer produksjon, sier Ryan til NRK.

— Det som er galt med pelsdyrnæringa er at ville dyr, rovdyr, sperres inne i et lite bur hele livet med svært små muligheter til å bevege seg skikkelig. Det er helt unaturlig og vi synes det er feil at dyr skal behandles på den måten, sier SV-representanten.

Rundt omkring i distriktene driver mellom 700 og 800 personer pelsdyrfarmer. Idar Prestvik, pelsdyroppdretter på øya Jøa i Nord-Trøndelag, ser pelsdyrfarmer som en redning for bosetting i distriktene. Men samtidig gjør motstanden det vanskelig å satse.

— Jeg tror det er populistiske holdninger som gjør at folk blir motstandere av pelsdyr. All saklig forskning jeg kjenner tilsier at dyra har det bra, også i forhold til andre husdyr. Det er lett å møte negative holdninger i banken når rikspolitikere går ut på det viset som Inge Ryan, sier Prestvik til NRK.

Dyrs velferd vil bli tatt opp i en stortingsmelding som snart kommer. Da vil også spørsmålet om forbud mot pelsdyrnæring komme opp.

Pelsdyroppdretterne vil på sin side kjempe for å få fortsette. De tilbyr å legge om driften. Blant annet skal dyra få større bur med liggehyller og leker.

(NTB)