Debatten om Norges deltakelse i Afghanistan må ikke dreie seg om NATO lykkes eller ikke, men om hva som er best for sivilbefolkningen i landet, mener SV-lederen.

– Ingen kan si at den strategien som er valgt i Afghanistan har vært vellykket. Derfor må den endres, sa Kristin Halvorsen på SVs landsstyremøte lørdag.

ISAF-styrkenes oppgave må ikke lenger være å nedkjempe Taliban, men å drive fredsbyggende arbeid. Og det må være et tydelig skille mellom den humanitære og den militære innsatsen i landet, sa Halvorsen.

Fra talerstolen sa partilederen at SV støtter Norges engasjement i Afghanistan. Samtidig hadde flere SV-ere lørdag valgte å demonstrere foran Stortinget mot at Norge sender soldater til Afghanistan.

– Det er ikke problematisk at enkelte SV-ere demonstrerer mot Norges deltakelse i Afghanistan. Dette dreier seg om kompliserte spørsmål. Det er uro i SV over utviklingen i Afghanistan, samtidig har det vært bred enighet i partiet om at det ikke er behov for en militær opptrapping i landet, sa Halvorsen.

SCANPIX