Viktige lederskikkelser som Finn Gustavsen, Berge Furre, Stein Ørnhøi og Hanna Kvanmo har preget partiet.

Partileder:

Kristin Halvorsen (44), valgt i 1997. Stortingsrepresentant siden 1989. Fylkesleder i Hordaland:

Jørgen Melve, Bergen.

Medlemstall:

10.497 ved siste årsskifte. Ca. 650 i Hordaland.

Valgkampbudsjett:

5,85 mill. kroner. I tillegg kommer valgkampbudsjettene for fylkene. Hordaland SV vil bruke 360.000 kroner.

Ordførere:

9 ordførere, men ingen i Hordaland.

Kommunestyrerepresentanter i Hordaland:

58 (representert i 20 av fylkets 33 kommuner).

Fylkestinget:

6 representanter (Bjørn Lothe, Mette Holmefjord Olsen, Jorge Del Pino Morales, Liv Glasser, Kim Eirik Størksen og Ingvild Hakestad).

Bergen bystyre:

8 representanter (Oddny Miljeteig, Knut Johan Larsen, Tina Åsgård, Samba Njie, Ragnhild Hedemann, Inger Helgeland, Henning Trellevik og Tone Salomonsen).

Stortinget:

Ågot Valle og Audun Lysbakken representerer Hordaland.