— Med den lønnsveksten vi har hatt de siste årene på 4-5 prosent i året, tror jeg det er blitt tydelig for folk at mens de har råd til å pusse opp huset, så har ikke staten råd til å pusse opp skolene. Undersøkelser viser at folk i Norge er villige til å betale mer skatt hvis alternativet er kutt i velferdstjenestene, sier Holmås til Dagsavisen.

Han mener det er en myte at skattenivået i Norge er høyt.

— Det er ingen tvil om at Norge har et lavere skattenivå enn Belgia, Sverige og Danmark. Med svensk skattenivå i Norge, ville vi anslagsvis hatt 100 milliarder kroner mer i statskassa, sier Holmås.