— Det er for tafatt når Venstres nestleder Ola Elvestuen nøyer seg med fire timers reisetid mellom Oslo og Bergen (BT 5. oktober). Tog blir ikke konkurransedyktig i forhold til fly før vi kommer ned i to og en halv time. Da er det duket for høyhastighetstog som kan kjøre 250 kilometer i timen, sier Audun Lysbakken.

Nestlederen i SV leder arbeidet med nytt stortingsvalgprogram som skal presenteres 22. oktober. Men posten om jernbanesatsingen er alt ferdigbehandlet. Får SV det som de vil, kan arbeidet med høyhastighetsbane starte i 2015 på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger og Oslo-Göteborg. Dette blir partiets kampsak fremfor noen.

— Har dere glemt Nord-Norge?

— Vi må begynne med strekninger med mest trafikkgrunnlag. Men Nordlandsbanen skal rustes opp, sier Lysbakken.

Les også: Stor klimagevinst med lyntog

Venter med trasévalg

Aller først vil han ha på plass selve vedtaket, og plan for finansieringen. Så får trasévalgene tas i etterkant. Han begrunner denne fremgangsmåten slik:

— Vi må i det lengste unngå lokaliseringsstrid. Slike debatter har alltid en tendens til å drepe gode prosjekter. Men jeg regner selvsagt med at en god del av dagens linjestrekninger vil bli ført videre.

— Alt det vi gjør av større investeringer i jernbanesektoren fremover må sees i lys av høyhastighetsprosjektet. Vi kan ikke bruke mye penger på å flikke på strekninger som vil falle utenfor dette prosjektet, fortsetter han.

NSB: Dette er urealistisk

Ikke redd ulykker

Audun Lysbakken er verken engstelig for de teknologiske utfordringene eller ulykkesfaren når tog farer av gårde med en fart som er opptil flere ganger så høy som i dag. Han viser til erfaringer fra utlandet, hvor ulykker sjelden inntreffer. At lange strekninger vil gå gjennom tunneler, endrer ikke dette.

— Det har skjedd utrolig mye innen ingeniørkunsten siden jernbanetraseene ble bygget på 1800-tallet. Men jernbanen har vært ekstremt nedprioritert her til lands, sammenlignet med alle andre land i Europa. Norge er et jernbanepolitisk u-land, rett og slett, sier SV-politikeren.

Han berømmer Høyre og Øyvind Halleraker som er blitt en nær alliert i kampen for høyhastighetsbaner i Sør-Norge.

— Det er litt rart at SV og Høyre har funnet hverandre i denne saken, og at ikke for eksempel Venstre har samme visjon. Men målet mitt er at vi skal få flere med oss neste år. Det er unektelig et tankekors at politikere flest her til lands har ganske lave ambisjoner om jernbanesatsingen.

Flere saker om lyntog på bt.no?

Hurtigtog til Oslo, en god idé? Legg inn dine kommentarer under!

Cornelius Poppe