Høyre-leder Erna Solberg raser og kaller demonstrerende SV-representanter for «smakløse».

De norske F-16-flyene kan bli brukt til å støtte tropper i den USA-ledete Enduring Freedom-aksjonen i Afghanistan.

— Dette kan være aktuelt i helt spesielle tilfeller hvor personell fra Operation Enduring Freedom (OEF) er utsatt for angrep eller på annen måte er i en krisesituasjon, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget i går. Hun opplyste at dette er «hjemlet i en generell avtale fra 2003 om gjensidig støtte mellom NATO-styrken ISAF og OEF».

Topptung SV-protest

Dette får det til å koke i store deler av SVs gruppe på Stortinget. De mener at norske styrker og norske fly ikke kan brukes til å støtte USA eller amerikanske tropper i deres antiterrorkrig i landet. Halve SV-gruppen på Stortinget deltok derfor i en demonstrasjon utenfor Stortinget for å protestere mot at regjeringen sier ja til å sende F-16-flyene til Afghanistan.

Sentrale SV-politikere som Ågot Valle, Heidi Sørensen, Olav Gunnar Ballo, Inga Marte Thorkildsen, Magnar Bergo og Hallgeir Langeland var alle med på demonstrasjonen utenfor Stortinget. I tillegg har Rolf Reikvam uttalt sin klare støtte. En av initiativtakerne var SVs sentralstyremedlem, Ingrid Fiskaa som også er aktuell som ny generalsekretær i SV.

Det vekker oppsikt at så store deler av SVs stortingsgruppe protesterer mot det partiet har vært med på å vedta i regjeringen.

I klørne på USA

Forsvarsminister Strøm-Erichsens redegjørelse skal debatteres i Stortinget i neste uke. SVs stortingsgruppe har gitt sine talspersoner, Ågot Valle og Bjørn Jacobsen, i oppgave å finne ut hva som står i avtalen som åpner for at NATO-styrkens fly kan bli brukt til å støtte amerikanske styrker.

Hallgeir Langeland sa i går at «faren for å havne i klørne på USA er store, ved at amerikanerne kommanderer ut F-16-flyene».

Hans konklusjon er da klar: Det bryter med Soria Moria-erklæringen som sier at norske militære styrker bare kan delta i operasjoner med et klart FN-mandat.

Høyres leder, Erna Solberg, reagerer kraftig og advarer mot at Norge svikter sine venner i sikkerhetspolitikken.

Smakløst og håpløst

— Problemet er at det sendes et signal til USA om at Norge ikke vil ha noe med USA å gjøre. Dette flytter norsk utenrikspolitikk til venstre og gjør oss mer venneløse internasjonalt, sier Erna Solberg som understreker at situasjonen er svært alvorlig for de norske soldatene som blir sendt til Afghanistan.

— De opplever at et regjeringsparti ikke støtter dem. Det er helt håpløst for norske flygere og soldater å være i Afghanistan hvis de ikke skal kunne bistå når våre allierte blir beskutt av Taliban.

— Det er helt smakløst å demonstrere når man samtidig aksepterer å sende militære styrker til Afghanistan og dermed også aksepterer at folk kan miste livet. I ytterste konsekvens kan man bli bedt om å ofre livet, sier Erna Solberg.

Hun er også opptatt av at Norge kan miste trofaste støttespillere hvis konflikten i nordområdene spisser seg til.

— Hvem gidder å støtte et land som ikke støtter sine venner, spør Solberg.

PROTEST: Stortingsrepresentantene Hallgeir H.Langeland og Olav Gunnar Ballo (t.h.) fra SV deltok i demonstrasjonen foran Stortinget.
SCANPIX