— Det eneste som hjelper, er konkrete tiltak, sier Henriette Westhrin, nestleder i SV. Hun synes ikke noe særlig om den nye miljøvernministerens fancy miljøpolitikk.

Sist fredag sa miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) at han ønsket å stramme inn praksisen med å gi dispensasjon for forbudet mot å bygge i strandsonen. Han ønsker å gi både kommuner, fylkeskommunene og Fylkesmannen bedre retningslinjer.

SV ønsker strengere lovgivning og vil endre både Friluftsloven og Plan- og bygningsloven.

— Det må bli mye vanskeligere å få dispensasjon. I dag blir tre av fire dispensasjonssøknader innvilget, sier Westhrin.

— Områdene i Oslofjorden er allerede tettet til. Nå vil Hareide tydeligvis ofre enda flere mil strandsone før han kommer med strengere regler, sier Westhrin.