I går kveld braket deltakerne på SVs landsmøte sammen om arbeids— og administrasjonsminister Victor Normans planer om å flytte ni statlige tilsyn og i alt 900 statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Meningen er at Konkurransetilsynet skal havne i Bergen. Men stortingsrepresentant Hallgeir Langeland bekrefter overfor Bergens Tidende at Bergen kan bli den store taperen i striden i SV.

— Jeg tror at SV i utgangspunktet vil gå for en pakke. Men hvis man skal splitte opp, tror jeg Konkurransetilsynet er det mest utsatte, sier Langeland. Landsmøtet i SV skal stemme over forslagene søndag formiddag.

Delegatene fra Oslo kjemper mot at SV skal støtte Regjeringen.

— Vi kommer til å foreslå at landsmøtet ber Stortinget behandle hvert tilsyn for seg, sier Ingvild Strømsnes Wold fra Oslo. Hun setter spørsmålstegn ved klokskapen i å flytte, fordi hun antar at få av dagens ansatte blir med på lasset. Dermed river flyttingen opp eksisterende fagmiljøer. Strømsnes Wold vil selv bli direkte berørt av en flytteplanene, siden hennes ektefelle arbeider i Post- og teletilsynet, et av tilsynene som skal flyttes.

— Jeg er alltid mistenksom mot Victor Normans egentlige hensikter, sier parlamentarisk nestleder Karin Andersen i SV og representant for Hedmark.

Andersens skepsis forklarer noe om hvorfor SV ikke uten videre omfavner regjeringens flytteplaner til tross for sin prinsipielle velvilje til å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Hun frykter at Norman vil bruke utflyttingen til å svekke tilsynenes rolle og at resultatet blir at markedskreftene får friere spill.

— Jeg vil si ja til utflyttingen hvis jeg er helt sikker på at kvaliteten blir minst like god som i dag, sier hun.

Andersen sier SVs stortingsgruppe skal behandle utflytting av hvert tilsyn for seg og at Stortinget skal følge samme mønster. Det som eventuelt kan endre på det - og sikre Konkurransetilsynet til Bergen - er at landsmøtet velger å pålegge stortingsgruppen å stemme ja til flytteplanen.

SV kan alene sikre flertall for regjeringen i tilsyn-saken. Med SV i ryggen får Norman det som han vil.

Andersen er skeptisk.

Det er spesielt kvaliteten på arbeidet i Luftfartstilsynet og Konkurransetilsynet hun er urolig for vil svekkes i en overgangsperiode etter flytting. Det kan hun ikke godta.